FAR - fysisk aktivitet på recept

FaR® Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR®) i många fall är ett nog så bra alternativ till mediciner. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål.

Rörelse är hälsofrämjande för kropp och själ
Rörelse påverkar kropp och själ på ett hälsofrämjande sätt och har bevisad effekt på olika sjukdomstillstånd, som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression. Alla som börjar röra på sig får positiva effekter oberoende av ålder eller träningsvana. Det är därför aldrig för sent att börja.

Ett fysisk aktivitet på recept (FaR®) kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation.

Det finns många olika anledningar till att en patient i hälso- och sjukvården bör erbjudas FaR®. Grunden är att individen är otillräckligt fysiskt aktiv ur hälsosynpunkt och att fysisk aktivitet kan användas i prevention och behandling av sjukdom. Patienten måste klara träning och fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården. En förutsättning är givetvis att patienten är, eller under samtalets gång blir, beredd att förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet.

Vi som tar emot de utskrivna FAR recepten får ingen ersättning från folkhälsomyndigheten men vi tycker det är ett viktigt steg i rätt riktning då vår spetskompettens är Mediyoga o dess vetenskapligt bevisade forksning för självläkning. Både rehabiliterande samt förebyggande.

Vi erbjuder därför dig med FAR recept 10% rabatt på alla våra terminskurser dagtid (7-18)
Vi erbjuder dig även 10% på alla våra event o masterklasser.

Har du frågor? KONTAKT eller direkt till KARIN SPJUTH
Här kan du online BOKA TID, anteckna i meddelandefältet att du har FAR-recept